Dentysto,
zadbaj z nami o swoich pacjentów!

Odbierz darmową paczkę startową i zacznij współpracę z nami już dziś.

Paczka Startowa

Darmowy zestaw zawiera próbki produktów:

Dentaid Polska

W Dentaid – wiemy co najlepsze dla pacjentów stomatologicznych. Dobra opieka, między innymi pozabiegowa czy ortodontyczna, nie kończy się na jednej wizycie w gabinecie stomatologicznym. Poznaj nasze produkty i wprowadź je do procedury medycznej.

Odbierz paczkę

Wypełnij formularz

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – Dentysto, zadbaj z nami o swoich pacjentów!

01.12.2021-31.01.2021


1. Organizator promocji.
1.1.         Organizatorem akcji promocyjnej PAKIET STARTOWY DLA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO „Dentysto, zadbaj z nami o swoich pacjentów! jest firma, Bałtycki Instytut Stomatologii Sp.zo.o. SK, NIP: 957-10-66-971 KRS: 0000440988, zwana dalej BIS.

2. Prawne uregulowania promocji.
2.1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin.
2.2. Udział w promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.
Promocja prowadzona jest w dniach od 01.11.2021r. – 31.01.2022r. na terenie całej Polski.
4. Zasady promocji.
4.1. Akcja skierowana jest do gabinetów stomatologicznych aktywnych na rynku Polskim, higienistek i asystentek stomatologicznych pracujących w gabinetach stomatologicznych.
4.2. Każda osoba może wziąć udział jednorazowo w akcji.
4.2. Warunkiem skorzystania z akcji jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
4.3. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator kontaktuje się z gabinetem i potwierdza wysyłkę pakietu.
4.4 Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, do przetestowania pasty i płyny VITIS oraz innych marek (próbki + ulotki, informacje o produktach DENTAID, ofertę handlową).
4.4. Organizator zapewnia bezpłatne szkolenie produktowe na platformie ZOOM online, w dogodnym terminie. Czas trwania szkolenia od 30-45 min.
4.4. W celu umówienia szkolenia kontaktować się będzie profesjonalny doradca produktowy firmy DENTAID POLSKA.
4.6. Pakiet jest wysyłany firmą kurierską/PACZKOMATEM do 5 dni roboczych od zgłoszenia.
5.. Pozostałe.
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu promocji – z uzasadnionych przyczyn – pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników akcji.
5.2. Regulamin obowiązuje od 01.12.2021 do 31.01.2022.
5.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).
5.4. Niniejszy Regulamin promocji jest jedynym autentycznym dokumentem regulującym zasady akcji.