Badanie kliniczne z udziałem ludzi udowodniło, że CPC w płynach do płukania jamy ustnej rozrywa otoczkę SARS-CoV-2 i zmniejsza ilość aktywnego wirusa w ślinie

  • Badanie kliniczne, opublikowane w Journal of Dental Research, wykazało, że płukanie jamy ustnej przez jedną minutę płynami zawierającymi 0,07% chlorku cetylopirydyniowego (CPC) zmniejsza ilość zakaźnych wirusów w ślinie, takich jak SARS-CoV-2.
  • Fundacja Fight Infections we współpracy z Instytutem Badań nad AIDS IrsiCaixa oraz Północnym Zarządem Terytorialnym Metropolii i Centrum Badawczym DENTAID przeprowadziła badanie potwierdzające, że płyny do płukania jamy ustnej zawierające CPC można dodać do innych strategii prewencyjnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.

Barcelona, 22 czerwca 2022.– Badanie, prowadzone przez Fundację Fight Infections wraz z Instytutem Badawczym AIDS IrsiCaixa i Zarządem Terytorialnym Północnej Metropolii Katalońskiego Instytutu Zdrowia (ICS) oraz we współpracy z Centrum Badawczym DENTAID, wykazało aktywność wirusobójczą w ślinie płynów do płukania jamy ustnej zawierających chlorek cetylopirydyniowy (CPC) przeciwko SARS-CoV-2, potwierdzając in vivo wyniki, które już wcześniej zaobserwowano w badaniach in vitro prowadzonych przez pracowników naukowych IrsiCaixa.

Badania te, przeprowadzone z wykorzystaniem próbek śliny osób zakażonych, które były leczone w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzają zdolność CPC do rozerwania otoczki wirusa. Badanie umożliwiło wykazanie in vivo, że SARS-CoV-2 traci swoją zdolność zakaźną ponieważ przez zniszczoną otoczkę nie może przeniknąć do komórek. Dlatego płyny do płukania jamy ustnej z 0,07% CPC mogą być skutecznym narzędziem zapobiegającym zakażeniom powodowanym przez różne warianty koronawirusa.

“To, że płyn do płukania jamy ustnej z CPC jest w stanie zmniejszyć zakaźność SARS-CoV-2 w ślinie, to bardzo dobra wiadomość, ponieważ stosowanie takiego płynu mogłoby ograniczyć przenoszenie wirusa między ludźmi”, komentuje dr Andrea Alemany, badacz z Fundacji Fight Infections i pierwszy autor badania.

Ze swojej strony, dr Núria Prat, Dyrektor Podstawowej Opieki Zdrowotnej Północnej Metropolii ICS, podkreśla rolę podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach tego typu: “Posiadanie bezpośredniego dostępu do znacznej części populacji, wraz ze wspólną pracą specjalistów medycyny rodzinnej, pielęgniarstwa i stomatologii z ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej pozwoliło na przeprowadzenie niezbędnych prac terenowych w celu przeprowadzenia badania”.

Ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podkreśla istotną rolę, jaką odgrywa profilaktyka i higiena jamy ustnej w utrzymaniu dobrego ogólnego stanu zdrowia oraz ich ścisły związek z chorobami układu krążenia, cukrzycą itp. “Wyniki tego badania pozwalają nam potwierdzić wyraźny związek pomiędzy jamą ustną a możliwym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19”, podsumowuje dr Joan Gispert, dyrektor R&D&i w DENTAID.

Metodologia badania

Badanie, opublikowane w Journal of Dental Research, jest wynikiem randomizowanej, podwójnie ślepej, równoległej i kontrolowanej placebo klinicznej próby, która została przeprowadzona w 19 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w Północnej Metropolii Katalonii w miesiącach od lutego do czerwca 2021 roku. Uczestniczyło w nim 118 dorosłych osób z bezobjawowym zakażeniem SARS-CoV-2 lub z łagodnymi objawami COVID-19, u których analizowano ilość wirusa o zdolności zakaźnej za pomocą testu ELISA. “Dzięki temu testowi, w przeciwieństwie do PCR, możemy zobaczyć zdolność CPC do przerwania otoczki wirusowej, ponieważ wykrywa on białka nukleokapsydu SARS-CoV-2, które znajdują się wewnątrz wirusa” – wyjaśnia dr Nuria Izquierdo-Useros, główny badacz w IrsiCaixa i współautorka artykułu.
Zespoły stomatologiczne współpracujących ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Północnej Metropolii (ICS) były odpowiedzialne za przeprowadzenie procedur badania, koordynowanych przez personel badawczy Fundacji Fight Infections. Ponadto wszystkie próbki zostały przeanalizowane w dziale mikrobiologii Laboratorium Klinicznego Metropolii Północnej oraz w IrsiCaixa.

Wnioski

Badania te potwierdzają, że stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z 0,07% CPC można dodać do innych strategii zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, zwłaszcza teraz, gdy zmniejsza się wdrażanie środków ochronnych, takich jak stosowanie masek.

Udostępnij