Stres w chorobach przyzębia

Stres jest stanem ostrego napięcia organizmu zmuszonego do reagowania, do obrony, przed sytuacją zagrożenia lub agresji wszelkiego rodzaju (zakaźnych, psychicznych, traumatycznych, toksycznych itp.).

Wyrzut adrenaliny, zwiększenie częstości akcji serca, skurcz mięśni, itp. to niektóre z reakcji, które pojawiają się w ciele w stresującej sytuacji.

Problem zaczyna się, gdy stres, zamiast reagować na ostry alarm, staje się chroniczny. Gdy utrzymuje się zbyt długo, wpływa bezpośrednio na zdrowie, pracę, relacje z rodziną oraz otoczeniem.

Stres psychologiczny związany jest z występowaniem i progresją choroby przyzębia 1.

Osoby z wysokim poziomem stresu i słabymi umiejętnościami do radzenia sobie z nim, mają dwa razy więcej chorób przyzębia niż te o minimalnym stresie i dobrych umiejętnościach radzenia sobie 2.

W badaniach przeprowadzonych na uniwersytecie Valencia, stwierdzono, iż choroby przyzębia związane są ze wzrostem poziomu parametrów stresu oksydacyjnego. Wzrosły one w zależności od ilości i rodzaju bakterii znalezionych w przestrzeni poddziasłowej 3.

Kilka lat wcześniej, w badaniu opublikowanym w Journal of Clinical Periodontology, zaobserwowano, że głębokość kieszeni przy umiarkowanym sondowaniu (4-6 mm) i umiarkowanym poziomie wprowadzania (4-6 mm) była powiązana i statystycznie istotna, z najlepszymi wynikami w kwestionariuszach oceny stresu i lęku. Obserwacje te doprowadziły autorów badania do wniosku, że osoby z wyższym poziomem stresu i lęku są bardziej podatne na rozwój choroby przyzębia .

Inni autorzy obstawiają zależność między wartościami kortyzolu, a ciężkością i stopniem choroby przyzębia. Podkreślają, że wzrost poziomu kortyzolu w wyniku stresu może wpłynąć na układ odpornościowy i sprawić, że osoba cierpiąca na niego będzie bardziej podatna na choroby przyzębia 4.

Nadmierny stres, to często negatywna korelacja ze zmianami w zakresie higieny i nawyków żywieniowych, zwiększonym spożyciem alkoholu, paleniem papierosów, podatności na bruksizm, co zwiększa ryzyko chorób przyzębia 5 6.

Z tych względów można stwierdzić, że oczywiście obecność patogenów przyzębia pozostaje istotnym czynnikiem etiologicznym choroby przyzębia, choć utrzymanie w ryzach stresu i jego kontrolowane będzie kluczem do zmniejszenia predyspozycji danej osoby do chorób dziąseł.

 

1 Barbieri Petrelli G, Mateos Ramírez L, Bascones Martínez A. Papel del estrés en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. Av Periodon Implantol 2003; 15(2):77-86.
2 Parwani R, Parwani SR. Does stress predispose to periodontal disease? Dent Update 2014; 41(3):260-272.
3 Almerich Silla JM, Montiel Company JM, Pastor S, Serrano F, Puig-Silla M, Dasí F. Oxidative stress parameters in saliva and its association with periodontal disease and types of bacteria. Dis Markers 2015; 2015:653537.
4 Vettore MV, Leão ATT, Monteiro da Silva AM, Quintanilha RS, Lamarca GA. The relationship of stress and anxiety with chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2003; 30(5):394-402.
5 Hilgert JB, Hugo FN, Bandeira DR, Bozzetti MC. Stress, cortisol, and periodontitis in a population aged 50 years and over. J Dent Res 2006; 85(4):324-328.
6 Ishisaka A, Ansai T, Soh I, Inenaga K, Yoshida A, Shigeyama C y cols. Association of salivary levels of cortisol and dehydroepiandrosterone with periodontitis in older Japanese adults. J Periodontol 2007; 78(9):1767-1773.

Udostępnij