Badania laboratoryjne wskazują, że obecny w płynach do płukania jamy ustnej CPC, dzięki swojemu mechanizmowi działania, jest skuteczny przeciwko różnym wariantom SARS-CoV-2.

  • Naukowcy w IrsiCaixa, we współpracy z Centrum Badawczym DENTAID, wskazują, że chlorek cetylopirydyniowy (CPC), związek obecny w niektórych płynach do płukania ust, zmniejsza infekcyjność wariantu alfa SARS-CoV-2 – opisanego po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii – ponad 1000 razy w badaniach przeprowadzonych na komórkach w laboratorium.  Wyniki te zwiększają wartość poprzednio przeprowadzonych badań.  
  • Obecne badanie, opublikowane w Journal of Dental Research, potwierdza, że CPC niszczy wirusa, powodując pękanie jego otoczki i zapobiegając infekcji komórek.  Ze względu na mechanizm działania, wyniki uzyskane w badaniu działania CPC przeciwko wariantowi alfa można przełożyć na wszystkie warianty SARS-CoV-2.

Barcelona, 22 lipca 2021 r.  Nowe warianty SARS-CoV-2 wzbudzają obawy w społeczności naukowej, ponieważ mogą utrudnić powstanie spodziewanej odporności populacyjnej, zwiększają transmisję wirusa, a nawet komplikują przebieg COVID-19.  Obecnie naukowcy z grupy PISTA w IrsiCaixa, centrum powołanym przez Fundację la Caixa oraz Ministerstwo Zdrowia Generalitat de Catalunya, we współpracy z Centrum Badawczym DENTAID, rozszerzając poprzednie badania, potwierdzili, że chlorek cetyloprydyniowy (CPC), związek chemiczny obecny w niektórych płynach do płukania ust, zmniejsza infekcyjność wariantu alfa SARS-CoV-2 – pierwszego wariantu opisanego w Wielkiej Brytanii – ponad 1000 razy w badaniu przeprowadzonym na komórkach w laboratorium.  

Wyniki badań, opublikowane w Journal of Dental Research, wykazują, że działanie przeciwwirusowe CPC wynika z jego zdolności do przerywania otoczki wirusa, zapobiegając w ten sposób wejściu wirusa do komórek.  Dzięki takiemu mechanizmowi działania, CPC może być skuteczny przeciw dowolnemu wariantowi SARS-CoV-2.  Z drugiej strony, chcąc jak najlepiej odtworzyć rzeczywiste warunki, grupa PISTA w IrsiCaixa wykazała skuteczność CPC w obecności sterylnej śliny.  Wyniki te rzucają światło na badanie skuteczności u ludzi, koordynowane przez Fight AIDS and Infectious Diseases Foundation (FLS), w którym oceniano zdolność CPC do redukcji wiremii u ludzi. 

“Wykazanie skuteczności CPC przeciw różnym wariantom SARS-CoV-2 jest kluczowe.  Obecnie problem stanowią warianty takie jak delta ze względu na ich wysoką zakaźność, zdolność do generowania nowych fal zakażeń oraz możliwość spowodowania szybszej zapaści systemu opieki zdrowotnej w porównaniu z pierwotnym wariantem wirusa”, mówi koordynatorka projektu i główna badaczka grupy PISTA w IrsiCaixa, Nuria Izquierdo-Useros.  “Z tych powodów znalezienie narzędzia takiego, jak płyn do płukania ust, które może być łatwo rozprowadzane we wszystkich krajach, byłoby bardzo przydatne do zmniejszenia szybkości transmisji wariantów wirusa”, dodaje Jordana Muñoz-Basagoiti, pierwsza autorka badania, wraz z Danielem Perez-Zsolt. 

Ponad 1000-krotnie mniejsza zakaźność komórek w warunkach laboratoryjnych

Po udowodnieniu, że to CPC, a nie inny składnik płynów do płukania ust, jest odpowiedzialny za zmniejszanie infekcyjności SARS-CoV-2, naukowcy z IrsiCaixa, wraz z Centrum Badawczym DENTAID, potwierdzają w nowym badaniu laboratoryjnym, że działanie przeciwwirusowe CPC zmniejsza infekcyjność nie tylko wariantu SARS-CoV-2 opisanego w marcu 2020 roku, lecz także wariantu alfa, ponad 1000-krotnie.

Badania te idą krok dalej niż poprzedni projekt, ponieważ w eksperymentach uwzględniono sterylizowaną ludzką ślinę, potwierdzając, że płyn do płukania ust z CPC nie traci skuteczności w środowisku podobnym do panującego w jamie ustnej.

Skuteczność przeciwko wszystkim wariantom dzięki mechanizmowi działania

Zazwyczaj szczepionki skierowane są przeciw białku szczytowemu (S), niezbędnemu dla SARS-CoV-2 do wejścia do ludzkich komórek.  Jednak nowe warianty wirusa posiadają zmodyfikowane białko szczytowe, co może zmniejszyć skuteczność szczepionek przeciw SARS-CoV-2.

Naukowcy z IrsiCaixa potwierdzili jednak w nowym badaniu, że działanie przeciwwirusowe CPC nie zależy od białka szczytowego, lecz polega na destabilizacji otoczki wirusa, powodując jej rozpad.  “Z zastosowaniem różnych technik laboratoryjnych grupa Izquierdo-Useros była w stanie potwierdzić, że mechanizm działania CPC polega na przerywaniu otoczki wirusa bez atakowania żadnego określonego białka”, mówi dyrektor IrsiCaixa, Bonaventura Clotet.  “Fakt, że CPC nie celuje w określone białka otoczki wirusa SARS-CoV-2, jest bardzo pozytywny, ponieważ dzięki temu jest on skuteczny przeciw dowolnym nowym wariantom wirusa”, dodaje Clotet.

“Te dane po raz kolejny potwierdzają istotną rolę higieny jamy ustnej w utrzymaniu dobrego ogólnego stanu zdrowia.  W taki sam sposób, w jaki ustalono bliski związek pomiędzy jamą ustną a chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycą, możemy potwierdzić, że istnieje wyraźny związek pomiędzy jamą ustną a COVID-19”, wnioskuje Joan Gispert, dyrektor R&D DENTAID.

Aby wykazać powtarzalność wyników laboratoryjnych u pacjentów z COVID-19, przeprowadzono badanie skuteczności CPC-COVID koordynowane przez FLS.  Wyniki badania są obecnie analizowane i mogą wykazać, że płukanie jamy ustnej i gardła płynem przez 1 – 2 minuty jest wystarczające do skutecznego zmniejszenia infekcyjności SARS-CoV-2 w ślinie, szczególnie w trakcie pierwszych dwóch tygodni po zakażeniu, gdy wiremia jest najwyższa, a ludzie najbardziej zakaźni.  Takie narzędzie może być przydatne do zatrzymania transmisji oraz zakażeń i zapobieżenia przyszłym falom zakażeń.

 

Źródło: Muñoz-Basagoiti J, Perez-Zsolt D, León R, Blanc V, Raïch-Regué D, Cano-Sarabia M, Trinité B, Pradenas E, Blanco J, Gispert J, Clotet B, Izquierdo-Useros N.  Mouthwashes with CPC Reduce the Infectivity of SARS-CoV-2 Variants In Vitro. J Dent Res. 2021 Jul 20:220345211029269. doi: 10.1177/00220345211029269. Publikacja elektroniczna przed wersją drukowaną. PMID: 34282982.   

 

Udostępnij